RADE ZA MANJU PLATU OD NAS: Počeo proces integracije migranata na tržište rada u Srbiji

RADE ZA MANJU PLATU OD NAS: Počeo proces integracije migranata na tržište rada u Srbiji

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su Pismo o namerama uspostavljanja saradnje u cilju promovisanja i podrške integraciji izbeglica i migranata, koji poseduju potreban pravni status u Srbiji, na tržište rada.

Ilustracija (Foto: Screenshot)

U svim aspektima međusobne saradnje, koja podrazumeva kreiranje okruženja koje pogoduje zapošljavanju i stvaranju radnih mesta za izbeglice, tražioce azila i lica kojima je dodeljena međunarodna zaštita, potpisnici će, kako je naglašeno u Pismu o namerama, koordinirati aktivnosti sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Pismo o namerama potpisali su predstavnik UNHCR u Srbiji Hans Fridrih Šoder, direktor GIZ u Srbiji Gerhard Zipel i vođa projekta „Zapošljavanje mladih“ koji sprovodi GIZ Hajnc Diter Harbers.

„UNHCR je zahvalan na prilici da unapredi naše globalno partnerstvo sa GIZ. Radujemo se mogućnosti da zajednički pružimo podršku srpskim vlastima u jačanju lokalnog tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja za izbeglice i tražioce azila“, rekao je posle potpisivanja Šoder.

Zipel je naveo da veruje da će veliko zalaganje UNHCR da pomogne mladim migrantima u Srbiji, i da će udruženo sa iskustvom GIZ u sprovođenju programa profesionalnog usavršavanja za mlade i marginalizovane grupe doprineti njihovoj bržoj i održivoj socijalnoj i ekonomskoj integraciji.

On je dodao da UNHCR i GIZ sprovode internacionalne programe, te da je strateška saradnje ove dve organizacije u Srbiji prirodan i neophodan korak.

Visok stepen nezaposlenosti i manjak perspektive na tržištu rada, opšta nepovoljna ekonomska situacija i prisutno siromaštvo; nedovoljna ili neadekvatna profesionalna obučenost, kao i diskriminacija na tržištu rada, samo su neki od problema sa kojima se suočavaju izbeglice i tražioci azila, navodi se u saopštenju.

Pismom o namerama potvrđeno je da će UNHCR pružiti podršku GIZ u sprovođenju aktivnosti u cilju doprinosa profesionalnom razvoju, podizanju znanja i veština, dostupnosti informacija o mogućim radnim mestima i mogućnostima saomozapošljavanja, migranata i izbeglica.

Polje zajedničkog delovanja podrazumevaće mapiranje njihovih kapaciteta sa jedne strane,ali i saradnju sa privatnim društveno odgovornim kompanijama i javnim institucijama u sektoru zapošljavanja, korporacijama, malim i srednjim preduzećima, sindikatima, udruženjima poslodavaca i udruženjima zaposlenih, u cilju razmene informacija i posredovanja u usaglašavanju potreba.

Strane potpisnice koordinirano će se angažovati i na identifikaciji potencijalnih administrativnih prepreka, promovisanju uvođenja korektivnih mera i primera dobre prakse na polju unapređenja održive socijalno-ekonomske integracije migranata, tražilaca azila i lica sa supsidijarnom zaštitom.

Izvor: Fonet

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite