Uvodi se porez na grobna mesta, stopa će biti čak 60% (VIDEO)

Uvodi se porez na grobna mesta, stopa će biti čak 60% (VIDEO)

Od prvog januara naredne godine građani će morati da plaćaju porez i na grobna, vodna i ostala neplodna zemljišta, koja do sada nisu bila oporezivana.

Od naredne godine naknadu za korišćenje javnih površina za oglašavanje plaćaće i sva pravna lica bez obzira na visinu prihoda. Ove novine uvedene su zbog usklađivanja gradskih propisa sa novim zakonima o oporezivanju, koji su stupili na snagu 12. decembra.

Sva imovina koja se vodi kao drugo građavinsko zemljište od naredne godina moraće da plaćaju porez od 60% od utvrđene cene poljoprivrednog zemljišta odlučilo je gradsko veće Niš

Sa obzirom da drugo građavisnko zemljište vrlo malo postoji, upisano u katastar i nije bilo za oporezivanje do sada ovo će biti relativno mala promena i neće značajno uticati na oporezivanje, i neće značajno uticati na naše poreske obveznike – kažu u opštini Niš.

Pored toga gradske takse se primenuje u termin naknada. Kritičari nove odluke tvrde da se radi o manipulaciji terminom, jer naknada implicira da su građani već nešto dužni iako se radi o klasičnom uzimanju novca u vidu takse.

Izvor: Dnevna Gazeta/TV Zona plus

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite