MIGRANTI PREUZIMAJU DRŽAVU: Holanđani postaju manjina za samo 40 godina!

MIGRANTI PREUZIMAJU DRŽAVU: Holanđani postaju manjina za samo 40 godina!

Holandija se susreće sa novim velikim izazovom, a to je masovna migracije. Iako talasi migranata preplavljuju zemlju debate na ovu temu su izuzetno retke.

 

Nakon poslednjeg svetskog rata Holandija je primala privremene migrante za „poslove koje Holanđani ne žele da rade“ to jest za poslove koje lokalno stanovništvo nije htelo da obavlja za određenu platu. Ipak prvi talas migranata se nije završio kao privremeni nego kao stalni, a stranci su u Holandiju doveli i svoje porodice.

Drugi talas migranata došao je iz bivših kolonija pretežno iz Surinama i Indonezije, dok sadašnji treći talas iz Azije i Afrike opravdava se navodnom potrebom za većom radnom snagom i kako bi migranti zaradili penzije za Holanđane kojima pada natalitet.

Šta kaže statistika i kakva budućnost očekuje Holandiju?

Jan Van de Beek je demograf koji je želeo da istraži uticaj migracije na sistem socijalne pomoći. Prvobitno univerzitet u Amsterdamu ali mu nisu dodeljene finansije za taj projekat pa je odlučio da sam istraži temu.

Kako kaže Van de Beek političari nikada ne žele da govore o krajnjoj granici do kada će se migranti primati u zemlju, i njegov cilje je da pokrene debatu o ovoj temi koja se gura pod tepih.  Šta je profesor otkrio?

U Holandiji koja ima populaciju od 17.2 miliona. Holanđani čine 13.2 ali će do 2060 imati 12.1 miliona. To znači da trenutno 4 miliona stanovnika nije poreklom iz Holandije, uprkos natalitetu od 1.66 posto populacija ne samo da ne pada već pod migracijom raste za 100.000 stanovnika godišnje.

Šef biroa za statistiku u penziji Jan Latten se takođe pita zbog čega nema debate o demografskoj politici, kako kaže 1970 ih godina dok su Holanđani imali visok natalitet postojao je strah da će populacije dostići 20 miliona što će predstavljati prenaseljenost. Ipak danas kako se država približava tom broju država ne želi da se oglasi o limitu populacije.

Uspon Islama

Prema popisu 2016 godine muslimani u Holandiji su činili 7.1%, a ukoliko bi se danas prekinula sva migracija do 2050 godine očekuje se da će taj broj skočiti na 9.1%, ipak sa sadašnjim nivoom migracije taj broj će iznositi čak 15.2%

Muslimani u Holandiji imaju natalitet 2.3% što je iznad nivoa proste repordukcije dok Holanđani imaju 1.66. Tako da će se i sa nultom migracijom drastično povećati broj muslimana u državi.

Profesor Van de Beek ističe da se sadašnjim generacijama Holanđana nameće kompleks kolinijalizma i robovlasništva kako bi primali migrante, ipak veliki broj migranata dolaze iz Maroka i Otomanske imperije koji imaju daleko veću istoriju robstva, pa su čak te zemlje otimale Holanđane i koristile ih kao robove na severu Afrike.

Holandski demograf ističe da se druga generacija migranata retko identifikuju kao Holanđani i ostaju pri identitetu koji su nasledili od porodice.

Sa druge strane hrišćani iz Indonezije su se bolje uklopili u holandsko društvo. Prema istraživanju 70% muslimana u Holandiji preferira šerijatsko pravo u odnosu na holandsko zakonodavstvo i kako Van de Beek ocenjuje to pokazuje da intergracije nije uspela.

Holanđani za 40 godina postaju manjina

Za narednih 80 godina to jest do 2100 Holanđani će činiti samo 8 miliona stanovnika, a migranti će postati većina.

U scenariju neograničene migracije Holandija bi mogla da do 2060 ima 25 miliona stanovnika od kojih će Holanđani biti manjina od 12.1 milona, dakle za samo 40 godina oni će postati manjina u sopstvenoj zemlji.

Profesor Van de Beek naglašava da vlasti u evropskim zemljama moraju prvobitno da brinu o dobrobiti svojih građana, a ne o migrantima, dok će uvoz migranata podrazumevati i uvoz svih problema koje oni donose iz sopstvenih zemalja.To će u osnovi unuštiti Holandiju kakvom je poznajemo.

Izvor: Dnevna Gazeta/Glas Evrope

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite