SUICID NACIJE: 1/4 dece u školama migranti, zbog loših ocena dobijaju lakše testove!

SUICID NACIJE: 1/4 dece u školama migranti, zbog loših ocena dobijaju lakše testove!

Svako četvrto dete u švedskim školama je stranog porekla prema novom istraživanju državne televizije SVT news. 

Foto: Facebook

Državna televizije Švedske emitovala je prilog o „uznemirujućem trendu“ nejednake distrebucije migrantskih učenika i da škole nisu dovoljni izmiksane.

Reportaža državne TV u sebi sadrži fundamentalistične i ekstremne ideje relokacije dece po školama na osnovu, rasne, verske i etničke pripadnosti kako bi se napravio balans na osnovu porekla. Država planira zatvaranje određenih škola, ali i uvođenje novog sistema ocenjivanja samo za decu migranata kako bi mogli lakše da upišu škole u kojima su švedska deca.

Ovakav plan izazvao je brojne kritike da se u osnovi radi o rasističkim politikama, podele dece na osnovu boje kože i etničke pripadnosti pored čega bi novi sistem bodovanja bio diskriminatorski prema deci evropskog porekla.

U gradu Linköping na primer postoje škole sa 90 posto migrantskih učenika, dok su u nekim drugim školama oni samo 5 procenata. „Postoje brojni takvi primeri širom zemlje“ kažu u izveštaju SVT i „vlada mora da nametne multikulutralizam u školama“.

„Imamo povećanu koncentraciju učenika na osnovu određenih socijalnih i migratornih pozadina, i to kao rezultat pravi razlike u ocenama u školama“ kaže Peter Fredrikson direktor svedske agencija za obrazovanje aludirajući da su za loše ocene migranata na testovima krive škole, a ne nivo znanja i vreme provedeno za knjigom.

Opštine rade na tome da se populacija u školama izmeša. To uključuje i zatvaranje školi u migrantskim getoima i njihovo pomeranje ka centru, stapanje manjih škola u veće i menjanje sistema ocenjivanja kako bi učenici završili u istim školama bez obzira što žive na različitim lokacijama.

Izvor: Dnevna Gazeta/Glas Evrope

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite